Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Närvaroregistrering
 3. Fråga huruvida årsmötet har blivit vederbörligen utlyst
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av ordförande för årsmötet
 6. Val av sekreterare för mötet
 7. Val av justeringsman
 8. Styrelsens årsredovisning
 9. Fastställande av bokslut och årsredovisning
 10. Revisorernas berättelse
 11. Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2023
 12. Val av styrelse, valberedningens förslag:

      Ordförande:

              Jörgen Hansson, vald till 2024, omval till 2025

      Ordinarie styrelsemedlemmar:                                

              Torsten Andersson, vald till 2025

              Monika Reimers, vald till 2024, omval till 2026              

              Lena Kädergård, vald till 2025

              Maud Svensson, vald till 2024, omval till 2026

              Ingegärd Hultgren, vald till 2025

              Gunnel Stuhr Olsson nyval till 2026               

 1. Val av revisorer, förslag:

      Ordinarie:

              Gunnel Lundahl, vald till 2024, omval till 2026

        Ulf Olofsson, vald till 2025

      Suppleanter:

              Lars Koch, vald till 2024, omval till 2025

              Bengt Brindner, vald till 2024, omval till 2025

 1. Val av valberedning, förslag:

              Monica Fellwing, vald till 2024, omval till 2025

              Sonny Olsson, vald till 2024, avsäger sig omval

              Nils Peter Torstensson, vald till 2024, omval till 2025

 1. Fastställande av årsavgift för 2025 
 2. Förslag till aktiviteter 
 3. Övriga frågor
 4. Mötet avslutas