Protokoll årsmöte april 2024

Protokoll årsmöte april 2024

  Protokoll från årsmöte i  Findus Vänförening  den 10 april 2024 i Bjuv  § 1 Mötets öppnande  Innan mötet hölls en tyst minut för dem som lämnat oss under året som gått.  Jörgen Hansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet...
Protokoll årsmöte april 2024

Årsmöte i Findus Vänförening 10 april 2024

Förslag till dagordning Mötets öppnande Närvaroregistrering Fråga huruvida årsmötet har blivit vederbörligen utlyst Godkännande av dagordning Val av ordförande för årsmötet Val av sekreterare för mötet Val av justeringsman Styrelsens årsredovisning Fastställande av...
Protokoll årsmöte april 2024

Verksamhetsberättelse

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FINDUS VÄNFÖRENING 1 januari 2023 – 31 december 2023 Findus Vänförening, som är en ideell förening, har som syfte att vårda och vidareutveckla den speciella anda av kamratskap och samhörighet som bidrog till utvecklingen av företaget Findus...