En fullsatt biograf genomförde stadgeenlig årsmöte den 10:e april

Gunnel Stuhr Olsson valdes in som ny ledamot i styrelsen och Arne Svensson valdes in som ny ledamot i valberedningen

I övrigt idel omval. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och tackades för gott arbete.

Efter årsmötet informerade Olof Magnehägg och Elka Wahlgren från Findus, om marknadsläget i företaget, och gladde oss med mycket positiva besked om ökande representation på de flesta kedjorna.

Årsmötet avrundades med ”Ordet fritt” och då framkom flera intressanta förslag till kommande aktiviteter vilka vi ber att få återkomma till.

Den avslutande lunchen i restaurang Ärtan bjöd Findus, enligt tradition, generöst på.

Mätta, av och med både god mat och intressant information, begav vi oss hemåt i den sköna vårdagen.