FÖDELSEDAGAR 2024

Sverrhag, Alf 6 januari  80 år

Johansson, Eva 7 februari 70 år

Långberg, Anita 7 mars  80 år

Engvall, Sigvard 2 april 90 år

Winberg, Sonja 5  april 80 år

Ekberg, Ingemar 25  april 80 år

Oskarsson, Sven-Erik 1 juni 90 år

Pålsson, Olle 8 juni 80 år

Askman, Kerstin 13 juni 80 år

Svensson, Lennart 26 september  80 år

Svensson, Maud 1 oktober 80 år

Truedsson, IngBritt 5 oktober 80 år

Nyström, Stig 23 oktober 80 år

Gustafsson, Ulf 14 november 70 år

Ragnarsson, Marianne 20 november 70 år

Bengtsson, Stellan 17 december 80 år