VÄLKOMMEN TILL
FINDUS VÄNFÖRENING

Findus vänförening är en ideell förening, som har som syfte att vårda och vidareutveckla den speciella anda av kamratskap och samhörighet som bidrog till utvecklingen av företaget Findus och dess varumärke präglat av entreprenörsanda och gedigen kvalité.

Föreningen fyller sitt syfte genom att:

  • arrangera möte med anförande, samtal, visning av bilder och filmer samt annat historiskt material
  • verka för att medlemmarna får information om Findus fortsatta verksamhet samt om andra företag i Findus intresseområde.
  • föra matrikel och ställa till medlemmarnas förfogande i den omfattning och form, som GDPR-lagen reglerar.
  • hedra medlemmar vid särskilda bemärkelsedagar och vid bortgång.
  • ordna resor, gärna till platser med anknytning till Findus verksamhet.
  • förvalta och vårda de dokument, foto, föremål, ritningar etc. som Findus och föreningens medlemmar ställt till föreningens förfogande i syfte att dokumentera Findus utveckling och historia.
  • Vårda och utveckla föreningens historiecentrum i lokalerna i Bjuv