FÖDELSEDAGAR 2024

Sverrhag, Alf  6 januari  80 år

Johansson, Eva  7 februari 70 år

Långberg, Anita  7 mars  80 år

Engvall, Sigvard  2 april 90 år
Winberg, Sonja  5  ” 80 år
Ekberg, Ingemar 25  ” 80 år

Oskarsson, Sven-Erik   1 juni 90 år
Pålsson, Olle    8 ” 80 år
Askman, Kerstin  13 ” 80 år

Svensson, Lennart  26 september  80 år

Svensson, Maud    1 oktober 80 år
Truedsson, IngBritt    5 ” 80 år
Nyström, Stig   23 ” 80 år

Gustafsson, Ulf 14 november 70 år
Ragnarsson, Marianne  20 ” 70 år

Bengtsson, Stellan 17 december 80 år